neděle 26. prosince 2021

Představivost: dalekohled vědomí

      Představivost je schopnost uvnitř srdce a mysli každého jednotlivce. Je to naše část, která může trénovat vizi, jenž je intuitivním protipólem ke skutečnosti, která nás obklopuje. Podobně jako náš systém oko-mozek může použít dalekohled ke spatření vzdálených galaxií, tak představivost je jako dalekohled pro naše vědomí. Umožňuje nám natáhnout se k nekonečnu. Všichni jsme zaplaveni příběhy a obrazy války, sociálních dysfunkcí, politikou a technologiemi kradoucími svobodu; to všechno nás infikuje pocitem zkázy a smutku. Naše představivost je zasednuta těmito těžkými objekty, které můžeme obecně nazvat potlačující události.

Celý článek

středa 22. prosince 2021

O překladu pojmu "Sovereign Integral"

Termín "The Sovereign Integral"  použil James poprvé v roce 1998 na webu Wingmakers. Byl to celkem nenápadný pojem ve velkém množství dalšího textu a multimédií. Bylo u něj uvedeno, že je zakódovaný a že jeho význam se bude lidstvu postupně odhalovat, jak budeme prohlubovat jeho pochopení.

Někdo tento pojem tehdy přeložil do českého pojmu Svrchovaná Jednota. Když jsem se o několik let později zapojil do překladu materiálů, převzal jsem i zavedený překlad tohoto pojmu, abych udržel kontext,  i když jsem si uvědomoval, že slovo Jednota není úplně přesným překladem slova Integrál. Nicméně tehdy se to jevilo jako bezvýznamný rozdíl.

Ovšem jak vycházely další a další materiály WingMakers, ukázalo se, že tento pojem je jedním z ústředních pojmů materiálů a že jeho pečlivé a podrobné pochopení je opravdu zásadní. A tak jsem upustil od zavedeného překladu Svrchovaná Jednota a nahradil ho pojmem Svrchované Sjednocení.  Slovo Sjednocení je stále podstatné jméno, ale více poukazuje na skutečnost, že množství částí je sjednoceno do jediného celku. 

Ovšem jak roky plynuly a odhalovaly se další aspekty související s tímto termínem a stavem vědomí, který označuje, stále více se ukazovalo, že se jedná spíše o děj, proces, který ve vědomí stále probíhá, než o setrvalý stav. Začal jsem se tedy více přiklánět k překladu Svrchované Sjednocování, aby tato skutečnost byla z termínu zřejmá.

Správnost této jemné nuance v chápání a překladu významu tohoto pojmu, byla potvrzena v letos publikovaném textu s názvem "The Sovereign Integral Process". Je tedy jasné, že se jedná o proces, něco dynamického, stále probíhajícího.

Na tomto místě chci zdůraznit - a to je vlastně důvod, proč tento vysvětlující text píšu - že různé varianty překladu tohoto pojmu odrážejí jen mé vnitřní posuny v jeho chápání v průběhu let, popř. v kontextu jeho výskytu. 

James tento pojem - Sovereign Integral - nikdy nezměnil. Od roku 1998, kdy byl poprvé představen veřejnosti, až do současnosti (r. 2021) je tento pojem stále stejný - Sovereign Integral.

Když si uvědomíme, že materiály WM jsou překládány do mnoha desítek světových jazyků (v rámci jednoho jazyka zřejmě množstvím různých překladatelů), dokážeme si určitě živě představit, jaké obrovské mnohosti a různorodosti překladů, se tento pojem ve světě dočkal.

Proto je vcelku pochopitelné, že překladatelům byla v současné době dána jednotná instrukce či doporučení pro další překlady, aby tento pojem byl v národních verzích materiálů zachován v angličtině.

Přijal jsem toto doporučení a v dalších mnou zhotovených překladech zůstane pojem Sovereign Integral nepřeložený, pouze česky skloňovaný a s diakritikou (dlouhé á), protože jinak by nešlo rozeznat o jaký pád, příp. číslo se jedná a věty s tímto nesklonným pojmem by se staly velmi obtížně srozumitelné.

Tedy v dalších textech budeme hovořit o vědomí Sovereign Integrálu a vy už nyní budete vědět, že se jedná o stejný pojem jako Svrchovaná Jednota, Svrchované Sjednocení, Svrchované Sjednocování - všechno odvozené z angl. The Sovereign Integral.

Tento nový překlad-nepřeklad pojmu na vás může v prvé chvíli působit trochu cize a nesrozumitelně, ale věřím, že si na něj zvyknete a oceníte jeho nespornou výhodu mezinárodní "kompatibility" a věrohodnější shody s originálem.

Se srdečným pozdravem

Ondra 

překladatel


čtvrtek 25. listopadu 2021

Probuzení k Pravdě

 „Všechny události, které prožíváš, mají funkci probudit tě k Pravdě
 a ta Pravda se odhaluje v tichu. 
Prožívej jen tento okamžik, ve kterém víš, že Jsi
a přijímej každý okamžik tak, jak přichází,
protože z ticha svého Bytí budeš vědět, co dělat.“ 

„Pamatuj, že potřebuješ změnit svůj pohled.
Pravý pohled nikdy nekončí, nezastavuje se.
Nevidí rozdíly, odlišnosti ani oddělenost.
Pravý pohled je vidět sama sebe ve všem.
Jestliže hlas, který slyšíš, je o oddělenosti,
nech ho odplynout jako oblak nesený větrem,
neulpívej na něm, udržuj svou mysl v tichu a míru,
dýchej, prociťuj Mě, směj se a Miluj.
Jestliže je to Hlas Jednoty, následuj ho,
naplň se jeho Světlem a stejně tak naplň Světlem celý svůj svět.
Tento způsob služby ti ukáže,
že Radost je v tobě stále více přítomná.
To je žití JÁ JSEM MY JSME.“

(úryvek z textu Proces Svrchovaného Sjednocování)

čtvrtek 23. září 2021

Existují jiné domény vědomí

"Existují jiné domény vědomí, které fungují vně našeho čtyř dimenzionálního konceptu časoprostoru, ve kterých se čas zpomaluje nebo zrychluje nebo úplně mizí. V tomto poli vyššího vědomí - kde je lidstvo jedinou bytostí - to je jiná forma časoprostoru, než cokoliv, co je na Zemi. A přitom to je časoprostor, do kterého směřujeme. Až Země dorazí do tohoto časoprostoru, tak my - všichni lidé - to budeme cítit jako tělesný prožitek, který promění naše postoje a vjemy k tomu, co znamená být člověkem.  Proměníme se do jediné Bytosti a přitom všechna vyjádření či projekce jedinců zůstanou svrchovaná.   To je stav vědomí Svrchovaného Sjednocení... nejvyšší dimenzionální vědomí, které je v lidské rodině známé."

Úryvek z rozhovoru s Jamesem Mahu z dubna 2013