Představivost: dalekohled vědomí

 


Úloha představivosti a proč je nevyužitá


  Ve světě naprosté oddělenosti a rozčarování může být velmi těžkým úkolem si představit, jak my, lidská rasa, bychom někdy mohli být sjednoceni díky vyjadřování lásky jako našeho primárního chování. Láska vyjadřuje sama sebe v postoji jednoty a rovnosti a vidí všechen život jako nekonečné bytí, bez ohledu na to, jak je zahaleno do pojmů osobnosti a lidského pláště.    

   Nicméně my jsme programováni, abychom spěchali ke vzteku nebo obrannému postoji kdykoliv něco nebo někdo ohrožuje, zmenšuje nebo překáží naší vůli nebo našemu pocitu bezpečí. Ve světě ustavičného dohledu, zmenšujících se svobod a tlaku sekularismu není snadné odmítnout naše programování.

    Toto programování je založeno na dvou vzájemně závislých a prvotních rysech lidské reality:

1) Oddělenost

2) Klam

    Každý z nás je oddělený a každý z nás žije v klamu. To je jednoduchý fakt.

    Oddělenost začíná v okamžiku, kdy odíváme lidské tělo (narození). Jsme okamžitě odděleni ve tří-dimenzionální realitě. Jsme zapečetěni uvnitř našeho těla. Je to velice podivný zážitek, začít vidět svět jako oddělený od sebe a to, že existujeme odděleni od všech a všeho ostatního. Staneme se naprogramovaní tímto vedoucím rysem skutečnosti, abychom se cítili zranitelní a závislí.

    Klamem našeho světa je jeho iluzorní základna, která popisuje naše vědomí jako 80-ti letý životní interval (průměrně), který je lidstvím s možností božské, dosud nedefinované duchovní součásti. Díky této potenciální božské jiskře máme dovoleno věřit v duši, ale to zůstává jen vírou a proto je klam úplný - naše pravé jáství neznáme. (Možná si budete chtít přečíst Pátý rozhovor Dr. Jamissona Nerudy pro více podrobností o Hologramu klamu).


Potlačení představivosti

    Představivost je schopnost uvnitř srdce a mysli každého jednotlivce. Je to naše část, která může trénovat vizi, jenž je intuitivním protipólem ke skutečnosti, která nás obklopuje. Podobně jako náš systém oko-mozek může použít dalekohled ke spatření vzdálených galaxií, tak představivost je jako dalekohled pro naše vědomí. Umožňuje nám natáhnout se k nekonečnu. Všichni jsme zaplaveni příběhy a obrazy války, sociálních dysfunkcí, politikou a technologiemi kradoucími svobodu; to všechno nás infikuje pocitem zkázy a smutku. Naše představivost je zasednuta těmito těžkými objekty, které můžeme obecně nazvat potlačující události.

    Tyto potlačující události zavádějí v průběhu času falešný pocit, že jsme v podstatě závadní a neschopní. Začneme věřit té lži, že naše životy - nebo jejich části - jsou omyly, které vyžadují opravy nebo úpravy. A odkud předpokládáte, že přijdou tyto úpravy? Která vláda nebo náboženské instituce opraví naše chyby? Ty stejné instituce, které na prvním místě navrhují a šíří potlačující události. Přesně tak.

    Problémem je, že jsme dovolili, aby naše představivost byla programována potlačujícími událostmi; důsledkem toho je, že naše představivost velmi zakrněla. Naši představivost lze přirovnat ke svalu, který musíme cvičit, aby zvedl těžkou váhu. Abychom se mohli zbavit potlačujících událostí, které na nás doslova sedí, potřebujeme najít smysl v pravidelném používání naší představivosti.


Použití představivosti

    Nyní vyvstává otázka, jakým způsobem nebo metodou mám cvičit svou představivost? V Pátém rozhovoru Dr.Jamissona Nerudy doporučuji specifickou praktiku - nazvanou Kvantová pauza. Je to dobrý výchozí bod pro cvičení a rozšiřování představivosti. Říkám výchozí bod, protože silně nabádám jednotlivce, aby přizpůsobili praxi Kvantové pauzy sobě.

    Představivost byla akademickým světem opomíjena většinou stejně jako např. slova mýtus nebo intuice. Toto jsou slovní koncepty, které se nalézají na okraji přijatelnosti a přitom jsou v mnoha ohledech mocnými koncepty naší doby. Způsob, jak se tato slova stala opomíjená, to je sama o sobě zajímavá studie, ale tento článek na to není zaměřen; spíše napovídá, že každý z vás by mohl chtít objevit svou cestu k procvičování představivosti.

    Ale stejně důležitý je i způsob uplatnění vaší představivost. V tomto kontextu vám doporučuji podívat se na Kvantovou pauzu a zjistit, zda tento nástroj obsahuje některé aspekty, které byste mohli použít při vytváření své vlastní techniky. Zde jsou k úvaze některé z klíčových aspektů, až budete vytvářet svou vlastní techniku:

* Rytmické dýchání

* Vizualizace specifických imaginativních aktivit

* Hromadění uvnitř (příjem) a vyjadřování navenek (přenos) v cyklu

* Propojení se zemí, životem a nekonečností

* Vděčnost ke Stvořiteli při komunikaci

* Začlenění ctností srdce

* Paradox posílení pokory


    Technika Kvantové pauzy je vnitřní technologie založená na představivosti a lidské fyziologii, které fungují jako jeden celek. Je navržena tak, aby ulehčila dopad a následky potlačujících událostí na náš emoční a mentální stav. Ale ještě důležitější je, že nám umožňuje snížit hustotu závoje, který nás obklopuje. Tím nám pomáhá vidět s větší jasností a o něco lépe porozumět našemu nekonečnému jáství.

    Pocit pohody jednotlivce můžou změnit drobné následky. Podobně platí, že každému z nás můžou pomoci drobné změny ve schopnosti představivosti, která je sjednocena se ctnostmi srdce a s vyjadřováním lásky, rovnosti a jednoty. Těchto sedm klíčových součástí zmíněných výše je návodem, jak může růst účinnost vaší představivosti a jak zajistit její uplatnění ve prospěch všech.

------------------------------------------------------------------------------

Přeloženo z anglického originálu: WingMakers Blog