Svrchované Sjednocení

napsal James

Úryvek z Rozhovoru pro Projekt Camelot, říjen 2008

Ti, kteří se noří do čirých vod Svrchovaného Sjednocení, mají zodpovědnost sdílet tento proces odstraňování masek a klamů. Oni sice žijí ve světě, ale nepocházejí z něj, což znamená, že se nepodílejí na klamech HMS (z angl. Human Mind System - Systém Lidské Mysli, viz celý rozhovor). Tento proces je tak jednoduchý, jako je praktikování Kvantové pauzy a Šesti Ctností Srdce a vytrvání v této praxi až do posledního dechu.

Stejně jako kdokoliv jiný, kdo je v této době vtělený do lidského nástroje, tak já jsem jak svým  svrchovaným Jástvím, tak jsem Prvotním Zdrojem. Uvědomuji si tento stav více než druzí, ale v tom je jediný rozdíl. Jsem tím, komu byl odhalen život vně vězení. Nevrátil jsem se však s popisem "druhé strany", ale se zakódovanými pracemi, technikami a systémy chování, které můžou lidem pomoci zformovat sjednocení s jejich nadpřirozeným Jástvím a posunout se s větší lehkostí do nové éry průzračnosti a expanze. 

Moje anonymita není projevem schovávání se před mocenskými silami. Já jsem nekonečná bytost stejně jako ty a kdokoliv další. Můj důvod pro anonymitu je v důsledku mé touhy ponechat mé práce samostatně bez pomoci mého osobního image, protože já nejsem ani osoba ani image. Kromě toho mocenské síly vědí, kdo jsem a jak mě najít, kdyby si to přály.

Mou rolí, ať se může zdát jakkoliv osamocenou, je znovu-uvedení Svrchovaného Sjednocení do lidstva. Je to zakódovaný slovní koncept, který v sobě obsahuje mnoho, mnoho úrovní. Někteří lidé budou okamžitě rezonovat s konceptem, který je v něm obsažen, aniž by věděli proč, nebo co ten termín znamená. Přestože byl představen před 18 lety prostřednictvím webu WingMakers.com, byl odhalen jen do určité úrovně. Nyní prostřednictvím této komunikace a těch, které budou následovat, je a bude odhalena další vrstva jeho významu.

Svrchované Sjednocení je průzračné expandující Bytí, které přesně zapadá do éry, do které jsme začali vstupovat. Je to portál, skrze který můžou jedinci zažívat Prvotní Zdroj v bezpodmínečné Jednotě, Rovnosti a Pravdivosti. Nejedná se o duši ani ducha. Není to Bůh. Nesouvisí to s Komplexem Bůh-Duch-Duše (viz celý rozhovor). Existuje to vně konstrukce Systému Lidské Mysli. A to je přesně důvod, proč může být výzvou pochopit, co je to Svrchované Sjednocení a proč zážitek jeho nesrovnatelných kvalit a dimenzionálních vyjádření potřebuje značnou přípravu.

Svrchované Sjednocení existuje vně vězení a přitom - díky jeho nekonečné podstatě - vězení v sobě obsahuje. Jako element obklopující lidské tělo je stejně blízko jako tvůj dech, koluje ve tvém lidském nástroji a přitom zůstává ve své vlastní kvantové existenci, v prázdnotě a tichu. Vím, že popis prázdnoty se zdá být nenaplňující a pro některé dokonce trochu děsivý, ale prázdnota, o které mluvím, jednoduše znamená vyprázdnění od iluzí - klamů a oddělenosti Systému Lidské Mysli. 

Je éra průzračnosti a expanze.

Nunti-Sunya.

Z mého srdce do tvého,

James