Vložená a vzdorující chováníCtnosti srdce jako nový model chování vhodný pro současnou dobu - éru průzračnosti - jsou popsány v následujícím úryvku z Pátého rozhovoru s Dr. Nerudou.

- - - - - - 

Dr. Neruda: „Není to snadné. Tvůrci Křídel píší o ctnostech srdce jako o pojetí chování pro tuto dobu, a o tom, jak tato slova můžou být aplikována a žita, nejenom udržována v hlavě jako vhodný koncept.“

Sarah: „Nemyslím si, že byste je už zmínil. Co jsou zač?“

Dr. Neruda: „Ocenění nebo vděčnost, soucit, pokora, odpuštění, pochopení a srdnatost neboli odvaha. Je to kombinace nyní – bytí v přítomnosti – a aplikace těchto slov v našem chování. Být bezchybný v této praxi.“

Sarah: „Co se stane, když to dokážeme?“

Dr. Neruda: „Nevědomá mysl je dveřmi ke všem bytostem. Tato chování směřují ven ke všem bytostem. Podporují vybudování Sítě Svrchovaného Sjednocení Člověka 3.0, která nahradí oddělené vědomí Člověka 2.0. Tedy je to uplatnění vloženého chování, to znamená, že vložím tato chování do mého nyní. Stanou se paletou mého výběrů reakce.

 „Druhou polovinou této rovnice je vzdorující chování, což znamená odstranění a ukončení chování, které podporuje oddělenost a klam. Jsou to aktivní odpory. Říct ‘ne’ vašemu vlastnímu chování nebo chování jiných, bez odsuzování.

„Znovu opakuji, pokud operujete ve vloženém nebo ve vzdorujícím módu chování, ovlivňujete celek. Buďto podporujete jednotu a rovnost, JÁ JSEM MY JSME, nebo podporujete oddělenost a podvod, které jsou v naší realitě také známé jako status quo.

„Startovací bod chování nebo vyjadřování je v nyní. Je to tvořivé nervové centrum. Každé jednotlivé nyní je potenciálem k podpoře jednoty a rovnosti v tomto světě a pomáhá zrození Člověka 3.0 a Sítě Svrchovaného Sjednocení.“
Sarah: „Zmínil jste myšlenku vzdorujícího a vloženého chování a myslím si, že rozumím vloženému chování, co se týká vyjadřování srdečních ctností k sobě a ostatním, ale pohovořme něco o vzdorujícím chování. Jaké je a jak funguje?“

Dr. Neruda: „Opakuji, že musíte začít z bodu rozlišování vaší životní esence v nyní. Vycentrujte se v nynějšku pomocí ztišení a uvědomování si dechu. Ze začátku to možná zabere trochu času, ale s praxí se to stane rychlejším. Myšlenkové vzorce, které připojují k oddělenosti, musí být zastaveny. Chování také.“

„Můžete jednoduše říct, identifikoval jsem chování, které podporuje oddělenost v tomto světě. Řekněme, že jsem dříve věřil, že muslimové jsou méně morální než ateisté, a proto se méně pravděpodobně dostanou do nebe, než někdo, kdo dokonce ani nevěří v boha. To je víra nebo myšlenková forma, která souvisí s odděleností. Můžu říct, ať to přestane, ale pro většinu lidí to tak úplně neúčinkuje. Můžu odporovat víře pokaždé, když se projeví v mém životě, ale mnoho z těchto věr jsou tak jemné a podvědomé, že si ani neuvědomíme, jak se projevují v našem chování a volbách.“

„Když uplatňujete srdeční ctnosti na sebe, jako například když si odpustíte tyto způsoby vnímání, mějte při tom pro sebe dost soucitu; každý je nakažen těmito přesvědčeními oddělenosti z jeho podvědomých a nevědomých vrstev mysli. Buďte při tom pokorní, vykonání tohoto vzdorujícího pozměnění není jenom o vás, ale do jisté míry je o všech, protože jsme jedním. Oceňte při tom fakt, že na tom pracujete pro dobro všech. Mějte při tom srdnatost, povstaňte a odporujte tomuto komplexu oddělenosti, který číhá ve vašem naprogramovaném vědomém pracovním rámci.“

„Můžete vidět, jak využívám srdeční ctnosti k účinnému vypořádání se s přesvědčením nebo vnímáním, které mě odděluje nejenom od muslimů, třebaže ti byli terčem v tomto konkrétním příkladu, ale když natáhnete oddělovací provazy okolo kohokoliv, operujete z vědomého systému implantátu a to jen podporuje Hologram Podvodu.“

úryvek z Pátého rozhovoru s Dr. Nerudou