Sovereign Integrál - Nový model existence

Úvod na webu SovereignIntegral.org

---------------------------------------------------


"VĚDOMÍ JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VĚC, KTERÁ JE NEJMÉNĚ CHÁPÁNA."

        JAMES MAHU


Byly postaveny zdi, které mají zamezit našemu chápání kým a čím jsme. Každý z nás v průběhu času vytvořil tyto zdi labyrintu - my kolektivně. Jistým způsobem je to umělecké dílo. Pro jiné je to však tvrdá linie oddělení od Integrálního pocitu se vším životem. Vstupujeme do světů duality a oddělujeme se jeden od druhého a sama od sebe. Zažíváme tuto oddělenost v tělo-egu.

Pojem Sovereign Integrál popisuje naše jádro a naši esenci. Tento web je vytvořen jako odrazový můstek pro toto konkrétní vědomí. Nabízí možnost ohnout se kolem stěn a nahlédnout dovnitř do možného nového modelu existence.

Ne každý je připraven přijmout možnost, že vědomí Sovereign Integrálu, pro vědecké metody tak nevyzpytatelné, vůbec existuje. Nicméně ono je dosažitelné pro každého z nás. Není však dosažitelné prostřednictvím duchovních metod, důvěryhodných autorit nebo náboženství a dokonce ani osobní duchovností.

Je dosažitelné prostřednictvím ryzí filozofie. Je to pozvání, po kterém následuje posun v chování. Je to systém imaginativních průzkumů, po kterém následuje uchopení těchto průzkumů a jejich vyjadřování v životě jedince. Naším posláním je vystavět kulturu vědomí, která je nezasažená deformacemi Sociálního Programu, který svíral lidstvo po tisíce a tisíce let.  

Článek Sovereign Integrál je zdarma. Můžete si ho stáhnout v různých jazycích. Můžete si ho přečíst česky ZDE.