- Mentální cvičení s malbami

Úryvek z textu: Filozofie komnaty 4 - Víra a její energetické systémy

Komorové malby pro vnímání nového rozměru času, vnitřního prostoru, energie a hmoty. 


 Pochopení vztahu Mysl-Duše

Tyto techniky se týkají nové psychologie, která je pro lidstvo předurčena na 21. století. Jedná se o psychologii, která integruje metafyziku a spirituální vnímání Genetické Mysli s vědou o mozku a tvarujícími vlivy kultury osobní genetiky.

Individuální entity získávají svůj psychologický postřeh studiem chování a jeho důsledky u druhých, jako jsou členové rodiny a přátelé. Vedlejším produktem tohoto psychologického studia je pomoc při stanovování vlastních hranic chování bytosti. Když psychologie ignoruje nepochopitelné, je psychologie druhu založena hlavně na fenoménu pozorovatelného chování. Jak se psychologie vyvíjí, bere více v úvahu podílu mozku, mysli a citového ovlivňování.

Nepochopitelný je Prvotní Zdroj a struktura propojení JEHO stvoření. Lidská psychologie nedbala tohoto hlediska lidských poměrů , a troufla si zkoumat pouze stav snění, což lze přirovnat k natahování se po slunci, když stojíte na kopci. Předpokládá se, že jsou lidské poměry nedotknuty nepochopitelným a přece jsou jím obklopeny, jako housenka zámotkem. Kdyby byla housenka nedotčená zámotkem, zdalipak by se z ní vylíhl motýl?

Techniky pochopení vztahu mysl-duše zaměřují mysl na nepochopitelné pomocí vizuálních symbolů , které jsou již mimo pochopitelnou oblast komfortu , jak bylo předesláno lidskou psychologií. Zkoumáním vizuálních symbolů očima a mozkem, může mysl zajistit letmý pohled do vědomí Svrchované Jednoty a jeho speciální psychologie.

Bytost může pomocí nápaditého scénáře založeném na Podpůrných Zónách, získat pochopení nové psychologie. Technika je to nesporně abstraktní, ale velmi efektivní. V tomto vizuálním scénáři se mysl stane osobní identitou, stejně jako duše. Tyto dvě identity spolu existují současně na jinak opuštěném ostrově. Mysl objevila symbol na obraze z komory Tvůrců Křídel a musí vysvětlit jeho význam duši. Ani mysl, ani duše nemluví stejným jazykem a proto musí mysl vysvětlovat smysl symbolu prostředky telepatie.

Zkoumejte jednu z maleb z komor a udělejte si kompletní mentální analýzu. Jakmile budete hotoví, můžete vzít tyto vědomosti a předložit vaše poznání vaší duši, a předat ji pochopení bez použití jazyka. Je to vysoce pojmové, ale je to takovým záměrně a výsledný vhled je pronikavý a dalekosáhlý, protože ukazuje, jak funguje pochopení vztahu mysl-duše, aby obohatilo poznání mysli o nepochopitelném. Pochopení nepochopitelného nevyplývá z duše do mysli, ale spíše z mysli, která vyučuje sama sebe.

Jakmile mysl uchopí nepochopitelné pomocí symbolů - ať už matematických vzorců, nebo jazyka Bohů - zaostří čočky psychologie na ohnisko neviditelné osobnosti lidské duše a energetický systém, který reguluje její chování v bezčasových světech.

V tom tkví obtížnost nové psychologie: Je založena na sférách, kde není čas, a v nich je mysl němá a slepá. Když pozorujete malbu ze druhé komory a použijete výše uvedenou techniku, naučíte se novému rozměru času. Když budete zkoumat malbu ze třetí komory, proniknete do znalostí nového rozměru vnitřního prostoru. Při studiu malby ze dvanácté komory, objevíte nový rozměr energie. Malba ze čtvrté komory vás naučí novému rozměru hmoty. To vše je zakódováno v těchto čtyřech obrazech a může být pomocí této techniky dekódováno. Pamatujte si, že když použijete tuto techniku, stává se mysl samostatnou oddělenou osobností od duše a je jejím instruktorem. V tomto případě je mysl plachtou, obraz větrem a duše trupem lodi.

Doporučujeme provést tuto proceduru pro každou z těchto čtyřech komorových maleb třikrát. Během každého dialogu mezi totožnostmi vaší mysli a duše si zaznamenávejte popis klíčových symbolů a hledejte souvislosti mezi nimi. Popisujete rozměr času, prostoru, energie a hmoty, které ustupují do nepoznatelného. Až ukončíte tuto techniku, naleznete novou důvěru ve schopnost vaší mysli vyjádřit vhled do Genetické Mysli. A začnete pociťovat uznání role nové psychologie kde si mysl osvojuje nepochopitelné, aby se stala Navigátorem Celistvosti, podobně jako housenka potřebuje zámotek, aby se stala motýlem.