James Mahu Nahi

O autorovi

   V mé dominantní realitě jsem znám jako Mahu Nahi. Jsem členem organizace učitelů, jejíž kořeny jsou velmi starobylé a přitom paradoxně velmi spojené s budoucností lidstva. Tato organizace učitelů se soustředí na transport smyslových datových proudů na zemi, za účelem katalyzování vybraných jedinců v následujících třech generacích tak, aby přinesli inovace na poli vědy, umění a filosofie. Tyto inovace umožní objev a ustanovení Velkého Portálu na zemi.

   Můžu být přirovnán k překladateli, který "transportuje" již existující Podpůrné Zóny (v jádru galaxie) na srozumitelné smyslové datové proudy. Tyto datové proudy budou mít jak explicitní, tak implicitní obsah, na který budou inkarnované duše naladěny tak, aby ho poznaly. Tyto materiály je probudí ke konceptům objevů, které byly zakódovány do jejich DNA.

   Moje informace - co se týká materiálů WingMakers - jsou odvozené ze sedmi Podpůrných zón, které byly založeny touto samou organizací učitelů. Byl jsem zapojen v navrhování těchto Podpůrných zón a následně pověřen k jejich překladu do datových proudů vhodných pro lidský neuro-anatomický systém, což vyžadovalo mou inkarnaci do lidského těla.

   Já nejsem tvůrce materiálů WinMakers, já jsem překladatel. Ty materiály existovaly dříve, než jsem se inkarnoval. Vzal jsem originální obsah a přeložil ho (nemám pro to lepší slovo) do formy hudby, maleb, slov, symbolů, které by měly rezonovat s lidskými smysly a myslí. Originální materiály, ze kterých byla jen malá část přeložena a publikována na internetu, byly vytvořeny podskupinou WingMakers zvanou Lyricus (můj pojem).

   Učitelé Lyricusu shromáždili tyto materiály a poté je exportovali na různé planety nesoucí život, jako je Země. Ve vhodný čas se linie učitelů inkarnuje a započne precizní proces překladu materiálů do "lidské formy". Já jsem pouze první z této linie, kdo započal proces překladu. Co se týká tvé otázky, tak ta linie učitelů, o které mluvím, představuje - v naprosto skutečném slova smyslu - budoucnost lidstva. 


Úryvek z Otázek a odpovědí z diskuzního fóra WingMakers