- Tělesné cvičení s hudbou

Úryvek z textu: Filozofie komnaty 4 - Víra a její energetické systémy


 Pohybové techniky ve vztahu Mysl-Tělo

(Hudbu komor si můžeš poslechnout na platformě Soundcloud)

Tyto techniky zahrnují vyjádření hudby formou tělesných pohybů, které zaměřují mysl na rytmický, improvizující tok v těle. Mysl následuje tělo a tělo následuje hudbu. Hudba jako organizující vedoucí musí být vytvořena pro tento jednoznačný účel, jinak nevede k průzkumným energetickým systémům. K tomuto účelu jsou určeny hudební skladby z komor 17 až 24 z každé z těchto sedmi Podpůrných Zón vytvořených Tvůrci Křídel.

Tyto techniky vyžadují jednomyslnou ochotu následovat interpretaci těla podle pocitů z hudby. Je to jako když se zavřenýma očima vstoupíte na jarní rozkvetlou louku a víte, že váš čich vás podle vůně dovede ke květinám. Stejným způsobem musí vaše mysl důvěřovat schopnosti vašeho těla naslouchat hudbě a zachytit smysl tohoto nového energetického systému zakódovaného v "poli" hudby.

Když postavíte mysl do pozice následovníka, je odkázána na tělo, které tvoří interpretaci pohybu, založenou pouze na hudbě. Tím pádem může hudba proniknout přímo do mysli a strhnout ji k novému energetickému systému. Tato hudba bude - protože je tak vytvořena – vytvářet vysoce energetické, komplexní, rytmické tělesné pohyby, stimulující emocionální centrum mozku.

Toto je způsob meditace, který je vyučován Tvůrci Křídel, jenž demonstruje důvěru v inteligenci těla a ochotu mysli naslouchat této inteligenci. Toto je ono vlákno tohoto nového energetického systému jenž je ztvárněno pomocí této techniky. V hudbě jsou vytvořeny portály, které otevírají emocionální centra v mozku pro tuto novou energii, a když je objevíte, budete cítit nepopiratelný posun ve vašem energetickém poli. Pohyb těla značí ztvárnění nového v přímém kontrastu ke starému. Demonstruje slučitelnost obou energetických systémů i to, jak můžete být sou časně pohodlně a s důvěrou v obou systémech.

Neexistují žádná pravidla pro tento pohyb. Nejedná se o žádný choreografický tanec se správnými a špatnými pohyby. Je to improvizované vyjádření těla obcházející mysl a dovolující hlasu hudby, aby jej inteligence těla co nejjasněji slyšela. Fyzické tělo začne plachtit ve větru hudby, zatímco mysl se stává trupem lodi. Vše, co je potřeba je jasný záměr. Neexistuje kvalitativní odlišnost, která by hrála roli.

Proces zakotvení vyžaduje minimálně jeden cyklus (sedm vyjádření) každé z kompozic z komor 17 až 24. Existuje časová perioda cyklu, která vyžaduje dokončení během přibližně jednoho měsíce vašeho času. Tedy, každé ze sedmi vyjádření z jednotlivých komor by mělo být dokončeno ve 30-ti denním období. Období může být kratší, ale nemělo by být delší. Doporučujeme nezaměřovat se více jak na dvě komory v rámci jednoho cyklu.

Každé vyjádření jednotlivé komory se může měnit v průběhu kurzu sedmi vyjádření. Tato posloupnost se může skládat z radikálních obměn nebo jednoduchého kultivování; to závisí na rozvoji těla bytosti, vlastního pohodlí a schopnosti naslouchat jemným vrstvám hudby a jejímu soustředění v daném okamžiku. Není to jenom energie nízkých frekvencí rytmů, nebo bubnů, ale i hlasy a melodie, která může promlouvat k inteligenci těla.

Jedná se o odlišný přístup od formy vašeho uměleckého tance, při kterém každé vyjádření z osmi Komor bude rozvíjet inteligenci těla, aby rozeznala energetický systém založený na průzkumu. V konečném efektu bude aktivovat přirozený radar těla pro tento energetický systém a pomáhat lidskému nástroji manévrovat k této nové energii. Též propůjčují stupeň důvěry v inteligenci těla, neboť záleží nejenom na pohybu těla v prostoru, ale spíše o určitý druh naslouchání těla vibracím a reakcí na ně.

Velký cyklus se skládá z minimálně 56 výrazů a tvoří fyzické vlákno, které generuje uvědomění nového energetického systému v těle. Je důležité zakotvit toto uvědomění v těle protože inteligence těla je nejvíce instinktivní v lidském nástroji a zatímco si můžete být vědomi v mysli a v duši, jestliže není přítomné ve vašem těle, zdržuje se tím vaše změna k nové energii, protože tělo instinktivně tíhne k energetickému systému založenému na snaze o přežití.

Někomu se bude zdát praktikování vyjádření této techniky nepohodlné. Byli jste naprogramováni tak, aby vaše tělo nemělo vlastní inteligenci, proto když je vám řečeno, aby jste poslouchali a vyjádřili se prostředky intelektu vašeho těla, cítíte se příliš sebevědomí, aby jste to alespoň zkusili. Je to přirozené a je to součást starého energetického systému, který řídí váš pohyb a smyslové vnímání.

Je nezbytné, aby jste poslouchali vaším tělem, vyjádřili se vašim tělem a cítili vaším tělem pohyb, který hudba předepisuje. Jakmile zakončíte vaše ztvárnění, můžete se posadit, nebo v klidu stát a naslouchat vašim vnitřním odezvám a pak je přenést do lidského nástroje jako celku. To se dělá tak, že vizualizujete tělo jako přenašeče energií, vygenerovaných vaším ztvárněním hudby a projekcí této energie do lidského nástroje jakoby uvolněním svinutého kotouče energie.

Jestliže nejste schopni projít tímto velkým cyklem, můžete přesto nalézt potřebné nástroje v následujících dvou technikách.