Manifest Svrchovaného Sjednocení

 

 • Žádný prostor není posvátnější nebo mocnější než jiný.

 • Žádná bytost není duchovnější než jiná.

 • Žádná věc není více božská než jiná.

 • Neexistuje nástroj nebo technika, která by urychlovala rozvíjení vědomí.

 • Neexistuje pravda, která by mohla být napsána, vyslovena nebo myšlena, pokud není koncipována a vyjádřena pomocí Jazyka Jednoty.

 • Prvotní Zdroj transcenduje Celistvost.

 • Všechny fragmenty filozofie, vědy a náboženství, i když jsou sjednocené, představují pouze zlomkový obraz reality.

 • Mystéria vašeho světa nikdy nebudou pochopena skrze zkoumání založená na jazyku mysli.

 • Dokonalost je konceptem nepochopené celistvosti.

 • Stavy klidu, krásy, lásky a bezpečí jsou pouhými ukazateli k celistvosti, stejně jako je tomu s jejich protiklady.

 • Žít z Perspektivy Celistvosti znamená cenit si všech věcí takových, jaké jsou a přitom být svědkem jednoty jejich vyjádření.

 • Žádná bytost nepotřebuje jiné vědomosti než svou jedinečnou Perspektivu Celistvosti.

 • Není žádná hierarchie. Je pouze Jeden, Který Je Vším.

 • Neexistuje žádný model existence vně modelu sebe-tvorby.

 • Pravá Svoboda je přístup k Prvotnímu Zdroji.

 • Bytost se nemůže více přiblížit k Prvotnímu Zdroji než bytím v okamžiku.

 • Svrchovaná bytost a Prvotní Zdroj jsou skutečností.

 • Fyzické tělo vás neomezuje, ne více než brání nohy orlovi v létání.

 • Všechny podmínky existence jsou fasetami jediné podmínky reality neomezené sebe-tvorby.

 • K Prvotnímu Zdroji neexistuje žádná cesta.

 • Rozvoj, evoluce, cykly růstu/odumírání a transformace jsou všechny vázané ke stejnému předpokladu oddělení v lineárním čase.

 • Skrytá harmonie je nalézána s radostí, zatímco zřejmá vede ke lhostejnosti.

 • Čím dále vstupuješ do Pravdy, tím hlubší musí být tvé přesvědčení o ní.

 • Pochopení světa přesně odpovídá stupni pochopení sama sebe.